Kita

Hindi kami tumatanggap ng mga pagbabalik o pagpapalitan maliban kung ang item na iyong binili ay may depekto. Kung nakatanggap ka ng isang may sira na item, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa  support-usa@kiwabi.com may mga detalye ng produkto at ang depekto. Maaari mong ipadala ang item na itinuturing mong may depekto sa:

ALTE Fukuoka Center (KIWABI)

12-26-6 Naka Fukuoka Hakataku

Fukuoka JAPAN 812-0893

Kapag natanggap ang naibalik na produkto, susuriin namin ito nang buo at ipapaalam sa iyo sa pamamagitan ng e-mail, sa loob ng isang makatwirang panahon, kung karapat-dapat ka sa isang refund o kapalit bilang isang resulta ng kakulangan. Kung may karapatan ka sa isang kapalit o refund, papalitan namin ang produkto o ibabalik ang presyo ng pagbili, gamit ang orihinal na paraan ng pagbabayad.

Ang mga refund ay hindi kasama ang anumang mga singil sa pagpapadala at paghawak na ipinakita sa packaging slip o invoice. Ang mga singil sa pagpapadala para sa lahat ng pagbabalik ay dapat na paunang bayad at iginawad sa iyo. May pananagutan ka para sa anumang pagkawala o pinsala sa hardware sa panahon ng pagpapadala. Hindi namin ginagarantiyahan na matatanggap namin ang iyong ibinalik na item. Ang mga singil sa pagpapadala at paghawak ay hindi maibabalik. Ang anumang mga halaga na na-refund ay hindi kasama ang gastos sa pagpapadala.